Lokalita 

 

Obec Vinosady sa rozprestiera pod úpätím Malých Karpát medzi známymi vinohradníckymi mestami Pezinok a Modra. Vznikla zlúčením dvoch obcí Veľkého a Malého Tŕnia s účinnosťou od 1. júla 1964. Obec patrí do Bratislavského vyššieho územného celku a do okresu Pezinok.  Obec  je  súčasťou  Malokarpatskej  vínnej  cesty,     

ktorá vedie cez bývalé kráľovské mestá Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Modru a priľahlé podkarpatské obce okresov Bratislava, Pezinok, Senec a Trnava. 

Obec má dnes 1235 obyvatelov. Obyvatelia sa tradične venujú vinohradníctvu a mnohí dochádzajú za prácou do Bratislavy, Pezinka a Modry.

logo vino
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4